Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Wystawiaj elektroniczne zwolnienia lekarskie z poziomu systemu Mediporta:

  • wystawianie e-ZLA z wykorzystaniem certyfikatu PUE ZUS i podpisu kwalifikowanego
  • automatyczne przekazywanie drogą elektroniczną wystawionych zwolnień do ZUS oraz do pracodawcy pacjenta
  • obsługa procesu wysyłania dokumentu anulowania e-ZLA
  • obsługa trybu alternatywnego np. w przypadku niedostępności systemu PUE ZUS

Intuicyjny w obsłudze formularz e-Zwolnienia przyśpieszy obsługę Twoich pacjentów:

  • podpowiadanie pracodawców pacjenta (płatników składek) podczas wystawiania e-Zwolnienia
  • automatyczna weryfikacja daty początku okresu niezdolności do pracy, w zgodności z ostatnim zwolnieniem
  • możliwość wydrukowania elektronicznego zwolnienia na żądanie pacjenta
  • możliwość przeglądania przez lekarza wcześniejszych zwolnień swoich pacjentów
  • ponawianie e-Zwolnień