Intuicyjny system płatników dopasowuje się do każdego płatnika.
Pozwala on na:

 • ustalenie indywidualnych cen usług
 • ustalanie rabatów (kwotowych i procentowych) dla usług głównych
 • obsługę współpłatności
 • możliwość przypisania minimalnego czasu trwania wizyty dla usługi głównej
 • rejestrowanie dodatkowych informacji (np. numer polisy, numer zgłoszenia)
 • wystawianie zbiorczych rachunków i faktur
 • generowanie zestawień wykonanych usług
 • generowanie dostosowanych raportów
 • rozliczanie płatników

Bezproblemowa obsługa płatności przewiduje następujące ułatwienia:

 • zaawansowane cenniki
 • opłacanie usług przed lub po wizycie
 • rejestrowanie zaliczek
 • szybkie generowanie dokumentów sprzedaży
 • uzupełnianie dodatkowych usług przez lekarza