Elektroniczne recepty

Czas wystawiania i drukowania recept można skrócić o nawet 94% dzięki takim ułatwieniom jak:

 • wystawianie e-recept wraz z wysyłką do platformy P1
 • podpowiadanie leków z wbudowanej bazy
 • podpowiadanie poziomów refundacji
 • reguły poprawności dla recept z lekami psychoaktywnymi
 • ponawianie recept z historii choroby
 • możliwość wystawiania recept recepturowych
 • pełna obsługa numerów recept refundowanych
 • drukowanie pustych recept na wizyty domowe
 • automatyczne sprawdzanie statusów eWUŚ
 • automatyczne oznaczanie uprawnień dodatkowych: DN itp.
 • automatyczne zaczytywanie dawek leków z recept do zaleceń dla pacjenta

Wdrożone integracje zapewniają zgodność z nowymi przepisami prawa oraz dostęp do istotnych informacji. Mediporta jest zintegrowana z: