Informacja o pacjencie

W jednym miejscu zapisywane są wszystkie niezbędne informacje o pacjentach:

 • pełne dane osobowe i kontaktowe (możliwość eksportu do pliku zewnętrznego w standardzie HL7 CDA)
 • kompletna historia medyczna pacjenta
 • oświadczenia, zgody i inne niezbędne druki (możliwość generowania, drukowania i archiwizacji)

Elektroniczna kartoteka zapewnia przejrzysty dostęp do najważniejszych informacji o pacjencie:

 • wykaz deklaracji POZ pacjenta
 • przysługujące uprawnienia dodatkowe
 • informacje o ubezpieczeniu (np. eWUŚ, oświadczenie pacjenta, karta EKUZ itd.)
 • oznaczanie pacjentów ikonami (np. „niepełnosprawny”, „zagraniczny” itd.)
 • choroby przewlekłe
 • współdzielone notatki związane z pacjentem (widoczne w widoku wizyty także dla lekarza)

Elektroniczna kartoteka pacjenta to także wiele dodatkowych funkcji:

 • zabezpieczenie przed dodaniem kartoteki pacjenta o numerze PESEL istniejącym już w systemie
 • możliwość scalania kartotek pacjentów
 • komunikacja z pacjentami z wykorzystaniem automatycznych powiadomień (SMS / e-mail)
 • filtry umożliwiające wyszukiwanie pacjentów np. pochodzących z danego miasta lub mieszkających na danej ulicy
 • tworzenie zestawień z informacjami o źródle wiedzy pacjenta o placówce (np. w celu zaplanowania działań marketingowych)