Wykorzystanie dedykowanych inteligentnych elektronicznych recept znacznie skraca czas obsługi pojedynczego pacjenta.

System wykorzystuje integrację z OSOZ oraz z bazą leków BLOZ.

Standardowe szablony i indywidualne formularze usprawniają dokumentowanie wizyt. Pozwalają one na korzystanie z:

  • dopasowanych wzorów dokumentów
  • dokumentów historycznych
  • dokumentów z wprowadzonymi przez lekarza poprawkami
  • szablonów wizyt

Dzięki możliwości wygodnego załączenia dokumentów zewnętrznych prowadzona dokumentacja zawsze jest kompletna. Możesz wprowadzać dowolne załączniki, np.:

  • zdjęcia
  • skany
  • wyniki badań